ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 2020 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 2019 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ:


 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԼՂՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ:
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 2017 թվականի 3-րդ եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ:
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ:

 


 
 
 
գործակալության 2012 թ. I եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ