ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆախարարի տեղակալ

Արսեն Սամվելի Սառաջյան         

 (047)94-91-21     
 
Նախարարի տեղակալ


Մհեր Մուրադի Օհանյան         

 (047)     
 

Աշխատակազմի ղեկավար


Գարի Մարտիրոսյան         

 (047) 94 92 64     
 

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
 
Սևակ Միքայելյան         

 (047) 94 27 94  s.miqayelyan@minjust.nkr.am
 

 

Նախարարի խորհրդական

Ջիվան Ղահրամանյան         

 (047)     
 
Նախարարի օգնական

Նինա Իսրայելյան         

 (047) 94 17 56     
 
Նախարարի մամուլի քարտուղար

Կարինե Սաֆարյան         

 (047) 94 85 94     
 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
 
Օրենսդրական հարցերի վարչություն

Վարչության պետ՝ Եվգենյա Հակոբյան         

 (047) 96 33 91     
 

Իրավական ակտերի փորձաքննության բաժին

Բաժնի պետ` Արմինե Միքայելյան

 (047) 94 29 75         a.miqaelyan@minjust.nkr.am

 
Օրենսդրության կատարելագործման բաժին

Բաժնի պետ` Սուսաննա Արզումանյան

 (047) 96 29 70  S.arzumanyan@minjust.nkr.am


 

Իրավական ակտերի պաշտոնական հրատարակման և իրավական տեղեկատվական համակարգի բաժին

Բաժնի պետ` Ռուզաննա Պողոսյան

 (047) 94 85 94            r.pogosyan@minjust.nkr.am
 
 

Ֆինանսատնտեսական բաժին

Բաժնի պետ` Արմինե Առստամյան

(047) 94 27 94           s.davtyan@minjust.nkr.am
 
 

Ընդհանուր բաժին

Բաժնի պետ` Ռուզան Բալայան
(047) 94 29 41           info@minjust.nkr.am
 
 
 

ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

 
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն
 (047) 94 91 42            
 
 

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և նոտարիատի գործակալություն

Գործակալության պետ` Լիանա Միրզոյան

(047) 94 26 59            l.mirzoyan@minjust.nkr.am
 

Գործակալության պետ ` Գայանե Մաքսիմովա

  (047) 94 06 68           g.maksimova@minjust.nkr.am
 
 

 ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

«ԱՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» ՊՈԱԿ
 Տնօրեն`Մհեր Առստամյան
 (047) 97 00 98            nkr-expertiza@mail.ru
         

 

«ԱՀ պետական արխիվ» ՊՈԱԿ

 (047) 94 35 74