ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

   

   ՀԱՐԳԵԼԻ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐ


   Այստեղ ներկայացված են ԱՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակված և ներկա պահին շրջանառության մեջ գտնվող օրենսդրական և այլ իրավական ակտերի նախագծերը՝ համապատասխան հիմնավորումներով և հավելվածներով: 


   Ձեր առաջարկությունները կարևոր են նախագծերի վերջնական տարբերակը մշակելու հարցում:
   Առաջարկությունների, առարկությունների և դիտողությունների հետ կապված հաղորդագրությունները կարող եք ուղարկել հետևյալ Էլ․ հասցեին minjustnkr@gmail.com
 

_________________________________________________________________________________________________
««Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»», ««Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», ««Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» և ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթ (լրամշակված տարբերակ)
14.11.2022 թ.

«Հարկադիր տեղահանված անձանց մասին» օրենքի նախագիծ
12.10.2022 թ.

««Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Արցախի Հանրապետության զինանշանի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Սահմանադրական դատավարության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և ««Հանրաքվեի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթ
04.08.2022 թ.

««Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»» օրենքների նախագծերի փաթեթ
28.07.2022 թ.

«Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ
17.06.2022 թ.

««Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» և «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»» օրենքների նախագծերի փաթեթ
17.06.2022 թ.

««Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ
09.06.2022 թ.

««Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ
09.06.2022 թ.

««Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»», ««Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», ««Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» և ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթ
28.03.2022 թ.

««Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթ
03.03.2022 թ.

ԱՀ կառավարության «Հրապարակային ծանուցման ներկայացման և Արցախի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքը վարող անձին փոխանցման, Արցախի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակային ծանուցումների տեղադրման կարգը և տեղեկատվության արխիվացման ժամկետը սահմանելու մասին» որոշման նախագիծ
15.02.2022 թ.

««Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ
01.02.2022 թ.

««Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ
24.01.2022 թ.

«2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված (մահացած) և անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց ընտանիքների, առաջին խմբի անժամկետ հաշմանդամ ճանաչված և (կամ) անօթևան մնացած անձանց բնակարանային ապահովման ծրագրի իրականացման կարգը հաստատելու և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 21-ի N 343-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ
01.10.2021թ.

««Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Սահմանադրական դատավարության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Արցախի հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Հանրաքվեի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և ««Արցախի հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»» օրենքների նախագծերի փաթեթ
23.09.2021թ.
««Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ
26.07.2021թ.

««Հիմնադրամների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրինագիծ

«Արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի կանոնները խախտելու համար վարչական պատասխանատվության մասին» օրինագիծ
«Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրինագիծ
«Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրինագծերի փաթեթ
««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», ««Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,««Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին», օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին», օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» օրինագծերի փաթեթ
«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին», ««Մարդահամարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», ««Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Զբաղվածության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրինագծերի փաթեթ
«Տեղեկատվության ազատության մասին» և «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրինագծերի փաթեթ
«Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին», ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին», ««Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» և ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ օրինագծերի փաթեթ
«Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ օրինագծերի փաթեթ
«Քրեական oրենuգրքում լրացում կատարելու մաuին» ԱՀ օրինագիծ
««Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրինագծերի փաթեթ
ԱՀ կառավարության «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 988-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» որոշման նախագիծ
«Տեղական hանրաքվեի մասին», «Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» oրենքների նախագծերի փաթեթ
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին», «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ««Ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» ««Արհեստակցական միությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ օրինագծեր
««Փաստաբանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
«Հանրագրերի մասին», ««Հյուպատոսական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և ««Դիվանագիտական ծառայության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթ
Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի և ««Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», ««Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», ««Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթ
Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի նախագիծ
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 28-ի N 165-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ
«Հանրաքվեի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
«ԱՀ քննչական կոմիտեի մասին», «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին», «ԼՂՀ ընտրական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «ԼՂՀ ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Կուսակցությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Հանրային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հանրաքվեի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հարկային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ոստիկանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Տեղական հանրաքվեի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ԼՂՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթ


««Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին», ««Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», ««Հյուպատոսական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքումլրացում կատարելու մասին» և «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիականօրենսգրք ում փոփոխությունկատարելումասին»
 
 
05.07.2018
 
 
 
 
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» և ««Երեխայի իրավունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  Արցախի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթ
29.05.2018
 
«
Պետական տուրքի մասին
» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծ

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
 
«Հավաքների ազատության մասին», ««Արտակարգ դրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Զենքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Արհեստակցական միությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Կուսակցությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Տեղական հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների  նախագծերի փաթեթ
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
 

 
02.03.2018
 
«Դատախազության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
02.03.2018
 
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
14.12.2017
 
««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
08.12.2017

 
 
Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
 
Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
 
21.11.2017
 
 
«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
 
12.10.2017
 
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթ
 
«Հաշվեքննիչ պալատի մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,
«Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,«Աուդիտորական գործունեության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Դատախազության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Կուսակցությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթ
 
Արցախի Հանրապետության դատական օրենսգրքի և «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Դատական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթ


 10.05.2017
 
 
 
13.01.2017    
 
 
01.03.2016
 
15.02.2016
 
 
 
04.02.2016
 
 
05.02.2016
 

08.02.2016
 
 
22.01.2016


 
22.01.2016
 
 
16.12.2015
 
 

26.10.2015
 

21.10.201508.10.2015


16.07.2015


16.07.2015


24.03.2015

 
 
24.03.2015
 

13.02.2015 թ.
 
 
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Սահմանադրական դատավարության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Դատական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթ

29.12.2014

19.12.2014
 
 
03.11.2014

  «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման և քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վճարովի ծառայությունների ցանկը և վճարների չափերը հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   կառավարության որոշման նախագիծ
 
14.07.2014
 
 
 
24.02.2014
 
 
10.02.2014

 
10.02.2014

 
10.02.2014
  
 
30.01.2014
 
 
20.12.2013

 
19.12.2013 
 

 
23.09.2013 
 
 
 
25.06.2013

«Փաստաբանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի նախագիծ

20.06.2013

 
20.06.2013

20.06.2013
29.03.2013
 
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում իրավատեղեկատվական անվճար համակարգի ներդրման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ԼՂՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ 
 
19.03.2013
 
 

      15.02.2013 թ.

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի նախագիծ 

       15.02.2013 թ.
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 26-ի «Պահանջի դիմաց գույքն ընդունելու լիազորություն ունեցող պետական մարմինների ցանկը սահմանելու մասին» N 283 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

     18.01.2013 թ.