ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


 

   ՀԱՐԳԵԼԻ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐ

  Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունն ուրախ է ողջունել Ձեզ համացանցի իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում։ Կարևորելով նախարարության գործունեության թափանցիկությունը և հրապարակայնությունն ապահովելու հանրային նշանակությունն ու անհրաժեշտությունը, պարբերաբար կայքի այցելուների ուշադրությանը կներկայացնենք համապարփակ տեղեկատվություն երկրի արդարադատության համակարգին առնչվող իրավական ու նորմատիվ ակտերընախարարության կողմից մշակվող համապատասխան փաստաթղթերի նախագծերը: 

 Հարգելով տեղեկացված լինելու Ձեր իրավունքը՝ կպատասխանենք Ձեզ հետաքրքրող հարցերին։ Հուսով ենք Ձեր կառուցողական նկատառումներն ու առաջարկությունները կնպաստեն համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:

Համագործակցության ակնկալիքով՝ ԱՀ արդարադատության նախարարություն