ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 
 
 
 
 
 
 
«Որդեգրման կարգը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառման կարգը հաստատելու և  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մարտի 6-ի N 60 և 2007 թվականի մայիսի 15-ի N 217 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  ԼՂՀ կառավարության 26 ապրիլի 2011 թվականի թիվ 235-Ն որոշումը
 
հաստատելու մասին» ԼՂՀ կառավարության 26 փետրվարի 2008 թվականի թիվ 94 որոշումը
 
թիվ 102 հրամանը
 
գրանցման մատյանների ձևերը հաստատելու մասին» ԼՂՀ արդարադատության նախարարի 16 սեպտեմբերի  2005 թվականի թիվ 176 հրամանը