ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԼՂՀ արդարադատության նախարարության

2010 թվականի աշխատանքային գործունեության մասին


 
 
 
 
գործակալության 2012 թ. I եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Հաշվետվություն ԱՀ արդարադատության նախարարության 2017 թվականի աշխատանքային