ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԼՂՀ արդարադատության նախարարության

2010 թվականի աշխատանքային գործունեության մասին


 
 
 
 
գործակալության 2012 թ. I եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ
 
 
 

 
 
 
 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԼՂՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ:
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 2017 թվականի 3-րդ եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ:
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ:
Հաշվետվություն ԱՀ արդարադատության նախարարության 2017 թվականի աշխատանքային