ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱշխատակազմի ղեկավար

Կամո Քոչարյան         

 (047) 94 92 64            k.kocharyan@minjust.nkr.am
 

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
 
Սևակ Միքայելյան         

 (047) 94 27 94  s.miqayelyan@minjust.nkr.am
 
Նախարարի օգնական

Մոնթե Մադոյան         

 (047) 94 17 56      monte_madoyan@mail.ru
 

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
 

Իրավական ակտերի փորձաքննության և օրենսդրության կատարելագործման բաժին

Բաժնի պետ` Արմինե Միքայելյան

 (047) 94 29 75         a.miqaelyan@minjust.nkr.am

 
Իրավական տեղեկատվական համակարգի բաժին

Բաժնի պետ` Սուսաննա Արզումանյան

 (047) 96 20 50  S.arzumanyan@minjust.nkr.am


 

Իրավական ակտերի  պաշտոնական հրատարակման բաժին

Բաժնի պետ` Ռուզաննա Պողոսյան

 (047) 94 85 94            r.pogosyan@minjust.nkr.am
 
 

Ֆինանսատնտեսական բաժին

Բաժնի պետ` Սուսաննա Դավթյան

(047) 94 27 94           s.davtyan@minjust.nkr.am
 
 

Ընդհանուր բաժին

Բաժնի պետ` Ռուզան Բալայան
(047) 94 29 41           info@minjust.nkr.am
 
 
 

ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

 
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն
  Գլխավոր հարկադիր կատարող` Սերգեյ Մամունց
 (047) 94 91 42            
 
 

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և նոտարիատի գործակալություն

Գործակալության պետ` Լիանա Միրզոյան

(047) 94 26 59            l.mirzoyan@minjust.nkr.am
 

Գործակալության պետ ` Գայանե Մաքսիմովա

  (047) 94 06 68           g.maksimova@minjust.nkr.am
 
 

 ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

«ԱՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» ՊՈԱԿ
 Տնօրեն`Մհեր Առստամյան
 (047) 97 00 98            nkr-expertiza@mail.ru
         

 

«ԱՀ պետական արխիվ» ՊՈԱԿ

Տնօրեն`Լեռնիկ Հակոբյան 
 (047) 94 35 74            lernikh-2@yandex.ru