ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

   ՀԱՐԳԵԼԻ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐ


   Այստեղ ներկայացված են ԱՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակված և ներկա պահին շրջանառության մեջ գտնվող օրենսդրական և այլ իրավական ակտերի նախագծերը՝ համապատասխան հիմնավորումներով և հավելվածներով: 

   Ձեր առաջարկությունները կարևոր են նախագծերի վերջնական տարբերակը մշակելու հարցում:
   Առաջարկությունները կարող են ներկայացվել իրավական ակտի նախագիծը հանրային քննարկմանը ներկայացնելու օրվանից 15 օրյա ժամկետում:
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Արցախի Հանրապետության օրենքը
 
Արցախի Հանրապետության օրենքը
 
21.11.2017
 
 
«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքը
 
12.10.2017
 
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին:
 
«Հաշվեքննիչ պալատի մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,
«Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,«Աուդիտորական գործունեության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Դատախազության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Կուսակցությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթ:
 
 
Արցախի Հանրապետության դատական օրենսգրքի և «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Դատական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթ:
 


 10.05.2017
 
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ    
   
 
13.01.2017    
 
 
01.03.2016
 
15.02.2016
 
 
 
04.02.2016
 
 
05.02.2016
 

08.02.2016
 
 
22.01.2016


 
22.01.2016
 
 
16.12.2015
 
 

26.10.2015
 

21.10.201508.10.2015


16.07.2015


16.07.2015


24.03.2015

 
 
24.03.2015
 

13.02.2015 թ.
 
 
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Սահմանադրական դատավարության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Դատական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը:

29.12.2014

19.12.2014
 
 
03.11.2014

  «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման և քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վճարովի ծառայությունների ցանկը և վճարների չափերը հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   կառավարության որոշման նախագիծ
 
14.07.2014
 
 
 
24.02.2014
 
 
10.02.2014

 
10.02.2014

 
10.02.2014
  
 
30.01.2014
 
 
20.12.2013

 
19.12.2013 
 

 
23.09.2013 
 
 
 
25.06.2013

«Փաստաբանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի նախագիծ

20.06.2013

 
20.06.2013

20.06.2013
29.03.2013
 
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում իրավատեղեկատվական անվճար համակարգի ներդրման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ԼՂՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ 
 
19.03.2013
 
 

      15.02.2013 թ.

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի նախագիծ 

       15.02.2013 թ.
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 26-ի «Պահանջի դիմաց գույքն ընդունելու լիազորություն ունեցող պետական մարմինների ցանկը սահմանելու մասին» N 283 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

     18.01.2013 թ.