ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԼՂՀ ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ  ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
                   
2016թ.
 
N 07 (136)  21  հուլիսի
N 08 (137)  16  օգոստոսի
N 10 (139)  27  հոկտեմբերի
N 11 (140)  25  նոյեմբերի
N 12 (141)  26  դեկտեմբերի
2017թ.
 
N 01 (142)  30  հունվարի
N 02 (143)  24  փետրվարի
N 03 (144)  20  մարտի
N 04 (145)  21  ապրիլի
N 05 (146)  31  մայիսի
N 06 (147)  27  հունիսի
N 07 (148)  28  հուլիսի
N 08 (149)  11  սեպտեմբերի
N 09 (150)  30  հոկտեմբերի
 
2018թ.
 
N 04 (155)  09  ապրիլի

2019թ.