ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

                                                  
 
 
                                           ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ 
 
ԼՂՀ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
 

N 14 (305)  31 օգոստոսի 2016 թ.

N 15 (306)  09 սեպտեմբերի 2016 թ.

N 16 (307)  11 հոկտեմբերի 2016 թ.


N 18 (309)  02 նոյեմբերի 2016 թ.

N 19 (310)  28 նոյեմբերի 2016 թ.

N 20 (311)  16 դեկտեմբերի 2016 թ.

N 21 (312)  26 դեկտեմբերի 2016 թ.
 
N 22 (313)  26 դեկտեմբերի 2016 թ.

N 01 (315)  19 հունվարի 2017 թ.

N 02 (316)  09 փետրվարի 2017 թ.

N 03 (317)  17 փետրվարի 2017 թ.

N 05 (319)  09 մարտի 2017 թ.

N 06 (320)  17 մարտի 2017 թ.
N 08 (322)  02 մայիսի 2017 թ.

 
N 12 (326)  23 հունիսի 2017 թ.

 
 
 
ԼՂՀ ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ  ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
                   
 
N 07 (136)  21  հուլիսի 2016թ.

N 08 (137)  16  օգոստոսի 2016թ.


N 10 (139)  27  հոկտեմբերի 2016թ.

N 11 (140)  25  նոյեմբերի 2016թ.

N 12 (141)  26  դեկտեմբերի 2016թ.
 
 
N 02 (143)  24  փետրվարի 2017թ.

N 03 (144)  20  մարտի 2017 թ.

N 04 (145)  21  ապրիլի 2017 թ.

N 05 (146)  31  մայիսի 2017 թ.

N 06 (147)  27  հունիսի 2017 թ.

N 07 (148)  28  հուլիսի 2017թ.
 
N 08 (149)  11  սեպտեմբերի 2017թ.

N 09 (150)  30  հոկտեմբերի 2017թ.