ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

                                                  
 
 
 
 
ԼՂՀ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
 
2016թ.

N 14 (305)  31 օգոստոսի
N 15 (306)  09 սեպտեմբերի
N 16 (307)  11 հոկտեմբերի
N 18 (309)  02 նոյեմբերի
N 19 (310)  28 նոյեմբերի
N 20 (311)  16 դեկտեմբերի
N 21 (312)  26 դեկտեմբերի
N 22 (313)  26 դեկտեմբերի
 
2017թ.

N 01 (315)  19 հունվարի
N 02 (316)  09 փետրվարի
N 03 (317)  17 փետրվարի
N 05 (319)  09 մարտի
N 06 (320)  17 մարտի
N 08 (322)  02 մայիսի
N 12 (326)  23 հունիսի
N 20 (334)  06 նոյեմբերի
N 21 (335)  20 նոյեմբերի
 
2018թ.
 


2019թ.