ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

   ՀԱՐԳԵԼԻ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐ 

  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունն ուրախ է ողջունել Ձեզ համացանցի իր պաշտոնական կայքէջում: Կարևորելով նախարարության գործունեության թափանցիկությունը և հրապարակայնությունն ապահովելու հանրային նշանակությունն ու անհրաժեշտությունը, պարբերաբար կայքջի այցելուների ուշադրությանը կներկայացնենք համապարփակ տեղեկատվություն, երկրի արդարադատության համակարգին առնչվող իրավական ու նորմատիվ ակտերընախարարության կողմից մշակվող համապատասխան փաստաթղթերի նախագծերը: Հարգելով տեղեկացված լինելու Ձեր իրավունքը՝կպատասխանենք Ձեզ հետաքրքրող հարցերին: 

 Հուսով ենք, Ձեր կոռուցողական նկատառումներն ու առաջարկությունները կնպաստեն համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:     

               Համագործակցության ակնկալիքով՝ ԼՂՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ